2 yılda 13 çocuk okulda kaza kurbanı

Çocuk Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği son 2 yılda eğitim ortamlarında 13 çocuğun ihmal ve çok kolay önlenebilecek sebeplerden dolayı yaşamını yitirdiğini belirtti.

Açıklamada, çocukların kapıya sıkışması, elektrik çarpması, fosseptik kuyusuna düşmesi, yangın ve üzerine lavabo ya da kapı düşmesi gibi sebeplerden öldüğü ifade edildi.

Bu çocukların, zamanında gerekli mekansal ve fiziksel düzenlemeler yapılmadığı için öldüğü savunulan açıklamada, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin çocuğun yaşama hakkını tanımladığı hatırlatılarak, Türkiye'nin çocuk ölümlerine sebep olarak, sözleşmenin yaşam hakkını düzenleyen 6. maddesini ihmal ettiği savunuldu.

Çocuk açıklamasında, ayrıca okullarda ve yurtlarda her çocuğun hayatını güven altına alacak, çocukların gelişimine uygun, güvenli ortamların oluşturulması için gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması istendi.