İşte Sağlık Güvenliği

"İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamın olması çalışanların mutluluğunu sağlayarak verimliliğe katkı sağlayacaktır"

İşte Sağlık Güvenliği


  Son dönemde çıkan kapsamlı İş Sağlığı ve Güvenliği hukuki düzenlemeleri ile çalışanların çalışma koşullarında önemli gelişmeler olmuştur. İşyerlerinde bildirimi zorunlu ölümcül ve ciddi yaralanmaların azaldığı bildirilmekle birlikte, hala iş kazalarını önlemekte istenilen seviyelere gelinememiştir. Bunun yanında kaydı tam olarak tutulamayan ya da tanı konamamış mesleki hastalıklar nedeni ile sayıları binleri bulan erken ölümler devam etmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarının ekonomiye yıllık maliyeti hesaplanamamaktadır.
  İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamın olması çalışanların mutluluğunu sağlayarak verimliliğe katkı sağlayacaktır. İster kurumsal sosyal sorumluluk, ister vicdani olarak iş sağlığı ve güvenliğine odaklanan şirketler kaza ve iş kaynaklı sağlık sorunlarını önlemlerle azaltmışlardır.
  İşte sağlık güvenliğinde uzun yıllara dayanan deneyim ışığında biliyoruz ki: "İş sağlık ve güvenliği iyi, üretim de iyi". Farkedelim, bu önerme doğrultusunda farkındalık yaratmayı hedef koymuş bir birlikteliktir. Farkedelim, geniş kaynakları ve birikimi ile işte kazaları önlemek adına bilgilendirme, eğitim ve yardım için yola çıkmıştır.DANIŞMANLIK
     - İşte Sağlık Güvenliği için tehdit nelerdir?
        - İşyerimizdeki riskleri nasıl fark edebiliriz?
           - Farkedelim, size ilk yardımcı nasıl olabilir?
 Sağlık Güvenliği Farkındalığı (SGF); Bireysel, toplumsal ve çevresel unsurları değerlendirmeyi ve bir bilinci gerektirir. Bu bilgi ve tecrübemiz, Farkedelim'e sadece insanı korumak üzere içgörü vermekle kalmıyor, aynı zamanda bizim için Yaşam Kalitesi ve Yaşama Hakkını savunmanın da temelini oluşturuyor.
 Her işyeri yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ve politikaları uygulanmaktadır. Bununla birlikte değer katacak, çalışanları koruyacak ve işyerinizin ticari itibarını yükseltecek 'İşte Sağlık Güvenliği' uygulamalarını birlikte kuralım.
  Farkedelim, uzman danışmanları ile İşte Sağlık Güvenliği için ihtiyaç duyduğunuz alanlarda tespitleri yapar, mevcut ve olası riskleri değerlendirerek, yenilikçi çözüm önerileri sunar.
EĞİTİM
   - Çalışanlara sağlık güvenliği ile değer katalım mı?
        - İşte sağlık güvenliğini farkındalığı nedir?
           - Öğrenirken birlikte fark edelim mi?
  Sağlık güvenliğini, kişisel bütünlük ve gelişimde hayat boyu öğrenimin bir parçası haline getirmeyi arzuluyoruz. Kalite, verimlilik ve yenilikçiliği ilke edinerek işyerinde sağlık güvenliği uygulamalarını, eğitimlerimizle hayata geçiriyoruz.
 Farklı sektörlerdeki birçok işyerinden her gün gelen sorunlarla ilgileniyor, değerlendiriyor, çözüm üretiyor ve eğitimlerimizde de bu eşsiz birikimi paylaşmayı amaçlıyoruz. Karşılaşılan olaylardan hareketle görüş ve önerilerimizi katarak İşte Sağlık Güvenliği konularının açıkça ortaya konulması temel metodumuzdur.
 Farkedelim olarak beklentilerinizi karşılayacak ekibimiz ile uzmanlığa ve mükemmelliğe dayalı, pratik eğitim çözümleri sunmaya hazırız.